Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Η Ανατολή της Σελήνης
Η Σελήνη το πρωί 10/06/2012
Η Σελήνη 28/05/2012
Ο Κ ρόνος μέσα απο το Bresser skylux 70/700
22/06/12
Η Σελήνη 22/06/12 20.50μμ

03/07/12